JGA Honorary and Meritorious members

11 members (in an alphabetical order): As of February 17, 2017

Honorary members Mitsuo IIDA
Makoto ITOH
Kenso KOBAYASHI
Hajime KUWAYAMA
Hiroyasu MAKUUCHI
Akihiro MUNAKATA
Tetsuichiro MUTO
Kyoji OGOSHI
Kohtaro TANIYAMA
Akira TERANO
Tsuneyoshi YAO

74 members (in an alphabetical order): As of Feburary 17, 2017

Meritorious members Tadashi AIZAWA
Taidoh ARAI
Tetsuo ARAKAWA
Masahiro ASAKA
Takahiro FUJIMORI
Yosihide FUJIYAMA
Hiroshi FURUKAWA
Hideyuki FUSAMOTO
Hiroyuki HANAI
Kazumichi HARADA
Ken HARUMA
Naoki HASHIMOTO
Toshifumi HIBI
Seiichi HIMENO
Tsunehisa HIRAKAWA
Ichiro HIRATA
Michio HONGO
Yoshio HOSHIHARA
Masahiro IKEDA
Hideto INOKUCHI
Masaki INOUE
Hikaru ISHII
Shingo ISIGURO
Ariyoshi IWASAKI
Akinori IWASHITA
Michio KAMINISHI
Kenji KATAGIRI
Yo KATO
Kohei KATSUMI
Fukunori KINJO
Takeaki KOBAYASHI
Shinei KUDO
Kazuhide KUMAGAI
Yasushi KUYAMA
Kazuya MAKIYAMA
Hironori MASUYAMA
Kei MATSUEDA
Takeshi MATSUHISA
Masaaki MATSUKAWA
Soichiro MIURA
Masaaki MIYAOKA
Tetsuo MORISHITA
Hayao MURAKAMI
Hiroshi NAKANO
Yoshito NISHIMATA
Katsutoshi OBARA
Toshifumi OHKUSA
Katsunori SAIGENJI
Nobuhiro SAKAKI
Choitsu SAKAMOTO
Kohsuke SASAKI
Kenji SATO
Takayoshi SEKIKAWA
Masahiko SESOKO
Yasuhisa SHINOMURA
Takatoshi SIMOYAMA
Kenichi SUGIHARA
Motonobu SUGIMOTO
Masakatsu SUNAGAWA
Hisao TAJIRI
Seiichi TAKENOSHITA
Kimiya TAKESHITA
Koji TAKEUCHI
Michio TANAKA
Masaharu TATSUTA
Akira TOKUNAGA
Ryouichi TOMITA
Jun TOMODA
Atsushi TOYONAGA
Fumiaki UENO
Tsuyoshi YABANA
Kiyoshi YOKOCHI
Misao YOSHIDA
Toshikazu YOSHIKAWA