Members of the Councilors of the JGA

348 delegates (per district in an alphabetical order):

As of July 20 2017
* Not all the councilors are listed for their disclosure policy.

| Hokkaido | Tohoku | Kanto | Koushinetsu | Tokai | Hokuriku | Kinki | Chugoku | Shikoku | Kyushu |

District Name Organization Department
Hokkaido Yasushi ADACHI Sapporo Shirakabadai Hospital
Takao ENDO Sapporo Shirakabadai Hospital
Akitoshi KAKISAKA Toyooka Chuo Hospital
Mototsugu KATO National Hospital Organization Hakodate Hospital
Toru KONO Sapporo Higashi Tokushkai Hospital
Takahiko KUDO
Katsuhiro MABE National Hospital Organization Hakodate Hospital Department of Gastroenterology
Satoshi MOTOYA Sapporo Kosei General Hospital IBD center
Katsuhiko NOSHO Sapporo Medical University School of Medicine Departments of Gastroenterology and Hepatology
Yusuke SAITO Asahikawa City Hospital
Kazuaki SASAKI Otaru Ekisaikai Hospital
Hiroshi TAKEDA Hokkaido University Faculty of Pharmaceutical Sciences, Division of Pharmasciences, Laboratory of Pathophysiology and Therapeutics
Hiroki TANAKA Sapporo Kosei General Hospital IBD Center
Tohoku Toshimi CHIBA Iwate Medical University Division of Internal Medicine, Department of Oral Medicine
Masaki ENDOH
Shinsaku FUKUDA Hirosaki University Graduate School of Medicine Department of Gastroenterology and Hematology
Shin FUKUDO Tohoku University Graduate School of Medicine
Takuto HIKICHI Fukushima Medical University Hospital Department of Endoscopy
Masahiro IIZUKA Akita Health Care Center, Akita Red Cross Hospital
Atsushi IRISAWA Fukushima Medical University Aizu Medical center Department of Gastroenterology
Seiichi KATO Kato Children’s Clinic
Keisuke KAWASAKI
Wataru KIMURA Yamagata University Faculty of Medicine
Takayuki MASTUMOTO Iwate Medical University Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine
Tatsuya MIKAMI Hirosaki University Hospital Division of Endoscopy
Shotaro NAKAMURA Iwate Medical University School of Medicine Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine
Shinji OHKI
Chikashi SHIBATA Tohoku Medical and Pharmaceutical University Hospital Department of Gastrointestinal Surgery
Tadashi SHIMOYAMA
Tamotsu SUGAI School of Medicine, Iwate Medical University Department of Molecular Diagnostic Pathology
Toyohiko YUKI Yuki Clinic
Kanto Yuji AMANO International University of Health and Welfare Division of Endoscopy, Kaken Hospital
Makoto ARAI Chiba University Hospital Department of Gastroenterology
Osamu CHINO Tokai University School of Medicine, Tokyo Hospital Department of Surgery
Hideto EGASHIRA Shonan Kamakura General Hospital Gastroenterology Medicine Center
Hiroki ENDO
Takahiro FUJII TF Clinic
Shunji FUJIMORI Nippon Medical School Chiba Hokusoh Hospital Gastroenterological Medicine
Sumio FUJINUMA Hokuto-kai Utsunomiya Higashi Hospital
Mitsuhiro FUJISHIRO Graduate School of Medicine, The University of Tokyo Department of Endoscopy and Endoscopic Surgery
Naotake FUNAMIZU
Seiji FUTAGAMI
Takuji GOTODA Nihon University School of Medicine Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine,
Tetsuro HIGUCHI
Takuma HIGURASHI
Hideyuki HIRAISHI Dokkyo Medical University Department of Gastroenterology
Mariko HOJO
Hiroko HOSAKA
Naoki HOSOE School of Medicine, Keio University Center for Diagnostic and Therapeutic Endoscopy
Shu HOTEYA Toranomon Hospital
TOSHIRO IIZUKA
Kazuto IKEZAWA Tsukuba Memorial Hospital
Hiroyuki IMAEDA Saitama Medical University Department of Gastroenterology
Masahiko INAMORI Yokohama City University
Yosuke IRIGUCHI
Keiichiro ISHIBASHI
Hideyuki ISHIDA
Yukimoto ISHII Nihon University School of Medicine Division of Research Planning and Development, Medical Research Support Center
Mitsuru ISHIZUKA Dokkyo Medical University Department of Gastroenterological Surgery
Fumio ITOH St. Marianna University School of Medicine Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Internal Medicine
Katsuhiko IWAKIRI Nippon Medical School Department of Gastroenterology
Jun-ichi IWAMOTO Tokyo Medical University Ibaraki Medical Center
Shogo KAIDA
Mitsuru KAISE
Shinji KASAMAKI
Yasumi KATAYAMA
Hiroyuki KATO Dokkyo Medical University Department of Surgical Oncology
Kimitoshi KATO Nihon University School of Medicine Itabashi Hospital
Tomohiro KATO The Jikei University School of Medicine Division of Gastroenterology and Herpetology, Department of Internal Medicine
Hidejiro KAWAHARA The Jikei University Kashiwa Hospital
Takashi KAWAI Tokyo Medical University Gastroenterological Endoscopy
Kohei KAWAKAMI Tokyo Medical University
Osamu KAWAMURA Gunma University Hospital Department of Endoscopy and Endoscopic Surgery
Daisuke KIKUCHI
Yuko KITAGAWA School of Medicine, Keio University Division of General and Gastrointestinal Surgery
Wasaburo KOIZUMI Kitasato University School of Medicine
Ichiro KONUMA KONUMA clinic
Keiichi KUBOTA Dokkyo Medical University
Yuichiro KUROKI
Motoyasu KUSANO Gunma University Hospital
Hiroyuki KUWANO Gunma University Graduate School of Medicine Department of General Surgical Science
Ken-ichi MAFUNE Ofuna Central Hospital Division of Gastrointestinal Surgery
Hiroshi MAKINO
Tsunehiko MARUYAMA
Hisahiro MATSUBARA Graduate School of Medicine,Chiba University Department of Frontier Surgery
Takero MAZAKI
Tetsuya MINE Tokai University ,School of Medicine Division of Gastroenterology and Hepatology Department of Internal Medicine
Keigo MITSUI Nippon Medical School, Graduate School of Medicine Department of Gastroenterology
Norio MITSUMORI The Jikei University School of Medicine Department of Surgery
Kazumasa MIYAKE Kashiwa Kousei General Hospital
Masao MIYASHITA Department of Surgery, Nippon Medical School
Tatsuya MIYAZAKI
Yuji MIZOKAMI Tsukuba University Hospital Department of Endoscopy
Shigeaki MIZUNO
Yoshihiro NABEYA Chiba Cancer Center Division of Gastroenterological Surgery
Hiroyuki Nagoya
Koji NAKADA Daisan Hospital Jikei University School of Medicine Department of Laboratory Medicine
Masanobu NAKAJIMA
Noriko NAKAJIMA Nihon University School of Medicine Dept. of Gastroenterology and Hepatology
Kenji NAKAMURA
Masahiko NAKAMURA Kitasato University Research & Education Center for Clinical Pharmacy, School of Pharmacy
Shinichi NAKAMURA Tokyo Women’s Medical University Institute of Gastroenterology
Tetsuya NAKAMURA Dokkyo Medical University Department of Medical Informatics
Ryu NISHIYAMA Hiratsuka Kyosai Hospital Department of Gastroenterology
Johji ODA Tokyo Metropolitan Cancer Detection Center
Takeo ODAKA Odaka Medical and Gastrointestinal Clinic Department of Medicine and Gastroenterology
Yasuo OHKURA PCL Japan, Inc. General Manager, Pathology & Cytology Center,
Ryo OHTA
Nobuo OMURA
Michiro OTAKA
Soji OZAWA Tokai University School of Medicine Department of Gastroenterological Surgery
Kana SAITO
Yutaka SAITO National Cancer Center Hospital Endoscopy Division
Keita SASAJIMA Saitama Red Cross Hospital Gastroenterology
Kinro SASAKI Dokkyo Medical University Department of Surgery 1
Hideki SATO
Hiroshi SATO
Tsutomu SATO
Suguru SAWADA YOKOHAMA KOUSEI HOSPITAL GASTROENTEROLOGY
Yasuyuki SETO The University of Tokyo, Graduate School of Medicine Department of Gastrointestinal Surgery
Hideo SHIMADA School of Medicine, Tokai University OISO Hospital Department of Surgery
Toshiaki SHIMIZU Juntendo University School of Medicine Department of Pediatrics
Yasuyuki SHIMOYAMA Gunma University Hospital Gastroenterology and Hepatology
Hidekazu SUZUKI Keio University School of Medicine Medical Education Center
Hideyuki SUZUKI Nippon Medical School Institute of Gastroenterology
Masanori SUZUKI Kamma Memorial Hospital
Tsuyoshi SUZUKI
Masafumi TABUCHI Nakameguro Digestive Disease Clinic
Masahiro TADA Higashiomiya general Hospital
Nobumi TAGAYA Dokkyo Medical University Koshigaya Hospital Department of Surgery
Takayuki TAJIMA Tokai universuity oiso hospital Depertment of Surgery
Shin’ichi TAKAHASHI Kosei Hospital
Ken TAKEUCHI
Takaaki TAMAYAMA
Akifumi TANAKA Kyorin University School of Medicine The Third Depertment of Internal Medicine)
Naritaka Tanaka
Shu TANAKA Nippon Medical School Gastroenterology and Hepatology
Kengo TOKUNAGA Kyorin University School of Medicine The Third Department of Internal Medicine
Yuichi TOMIKI
Akira TORII TORII MEDICAL CLINIC
Taku TSUKUI Nippon Medical School
Soichi TSUTSUMI Gunma University, Graduate School of Medicine Department of General Surgical Science
Akitake UNO Yokohama Central Hospital
Toshio URAOKA National Hospital Organization Tokyo Medical Center Department of Gastroenterology
Yoshihisa URITA Toho University School of Medicine Department of General Medicine and Emergency Care
Mamoru WATANABE Tokyo Medical and Dental University Department of Gastroenterology and Hepatology
Toshiaki WATANABE Medicine The University of Tokyo Department of Surgical Oncology Graduate School of Medicine and Faculty
Naohisa YAHAGI Keio University, School of Medicine Cancer Center
Hiroshi YAJIMA The Jikei University School of Medicine
Koji YAKABI Saitama Medical Center, Saitama Medical University
Takeshi YAMADA Nippon Medical School Department of Digestive Surgery
Satoru YAMAGUCHI Dokkyo Medical University
Hironori YAMAMOTO Jichi Medical University Department of Medicine, Division of Gastroenterology
Hiroyuki YAMAMOTO St. Marianna University School of Medicine Div. of Gastroenterology & Hepatology, Dept. of Internal Medicine
Soichiro YAMAMOTO
Takatsugu YAMAMOTO Teikyo University School of Medicine Department of Internal Medicine
Katsuhiko YANAGA The Jikei University School of Medicine Division of Digestive Surgery, Department of Surgery
Akinori YANAKA Division of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, Univercity of Tsukuba
Fumiaki YANO
Takashi YAO Juntendo University Graduate School of Medicine Department of Human Pathology
Hiroshi YASUDA
Tatsuya YOSHIDA Shuuwa General hospital Department of Endoscopic Surgery
Naoki YOSHIMURA
Shigetaka YOSHINAGA National Cancer Center Hospital Endoscopy Division
Koushinetsu Yoichi AJIOKA Niigata University, Graduate School of Medical and Dental Sciences
Taiji AKAMATSU Nagano Prefectual Hospital organization, Suzaka Hospital
Masaaki KOBAYASHI Niigata Cancer Center Hospital Department of Gastroenterology
Yoshiko NAKAYAMA Shinshu University, School of Medicine
Rintaro NARISAWA Niigata Cancer Center Hospital.JPG.
Tsuneo OYAMA Saku Central Hospital Advanced Care Center Endoscopy
Manabu TAKEUCHI Nagaoka Red Cross Hospital Gastroenterology
Tokai Takafumi ANDO
Masahide EBI Aichi Medical University School of Medicine Department of Gastroenterology, Division of Internal Medicine
Yasusi FUNAKI Aichi Medical University Division of Gastroenterology Department of Internal Medicine
Takahisa FURUTA Hamamatsu University School of Medicine
Hidemi GOTO Nagoya University Graduate School of Medicine Department of Gastroenterology and Hepatology
Kenji HIBI Showa University Fujigaoka Hospital
Kinichi HOTTA Shizuoka Cancer Center Division of Endoscopy
Hiroaki IWASE National Organaization, Nagoya Medical Center Department of Gastroenterology
Takashi JOH Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences Department of Gastroenterology and Metabolism
Masayoshi KAJIMURA Shizuoka Kohseiren Enshu Hospial
Takeshi KAMIYA
Hideyuki KASHIWAGI Fuji City General Hospital Department of Surgery
Kunio KASUGAI Aichi Medical University Gastroenterology
Hiromi KATAOKA Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences Dept. of Gastroenterology and Metabolism, Endoscopy Center
Tomohiro KATO Gifu Municipal Hospital
Koji KOMORI Aichi Cancer Center Hospital Department of Gastroenterological Surgery
Eiji KUBOTA
Yoshiyuki KUWABARA Nagoya City West Medical Center Department of Gastroenterological Surgery
Masato MAEDA Shizuoka City Shizuoka Hospital
Yasuhiko MARUYAMA
Tsutomu MIZOSHITA Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences Department of Gastroenterology and Metabolism
Akihito NAGAHARA Juntendo University Shizuoka Hospital Department of Gastroenterology
Naotaka OGASAWARA
Naoki OHMIYA Fujita Health University School of Medicine Department of Gastroenterology
Hiroyuki ONO Shizuoka Cancer Center Endoscopy Division
Toshifumi OZAWA Inuyama Chuo General Hospital Department of Gastroenterology
Makoto SASAKI Aichi Medical University School of Medicine Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine
Kyoji SENOO Nagoya City West Medical Center
Tomoyuki SHIBATA
Naohito SHIRAI Department of Gastroenterology Enshu Hospital
Masao SUZUKI Ogaki Tokushuukai Hospital
Takao TAKAHASHI Gifu University Graduate School of Medicine Department of Surgical Oncology
SATORU Takayama
Toshio TANAKA Shizuoka City Hospital
Satoshi TANIDA Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences Department of Gastroenterology and Metabolism
Keisuke UEHARA Nagoya University Graduate School of Medicine Division of Surgical Oncology, Department of Surgery
Masami YAMADA
Kenji YAMAZAKI
Masashi YONEDA Aichi Medical University
Kazuhiro YOSHIDA Gifu University School of Medicine Department of Surgical Oncology
Hokuriku Tomiyasu ARISAWA Kanazawa Medical University
Takashi FUJIMURA Toyama City Hospital Gastrointestinal Surgery
Johji IMURA Graduate School of Medicine and Pharmacentical sciences, University of Toyama Department of Diagnostic Pathology
Noriyuki INAKI Ishikawa Prefectural Central Hospital Department of Gastroenterological Surgery
Takashi KAGAYA National Hospital Organization Kanazawa Medical Center
Chieko KATO Toyama City Medical Association Health Care Center
Tomoharu MIYASHITA
Yoshie OTAKI Otaki Medical Hospital
Toshiro SUGIYAMA Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama Department of Gastroenterology, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences University of Toyama,Vice-Director of University Hospital of ToyamaHead, Comprehensive Cancer Center,
Kinki Takashi ABE Takarazuka municipal Hospital Department of Gastroenterology
Kikuko AMAGASE Kyoto Pharmaceutical University
Akira ANDOH Shiga University of Medical Science
Nobuo AOYAMA Aoyama Clinic GI Endoscopy & IBD
Kiyoshi ASHIDA
Youichiro BABA
Hiroshi EGUCHI Hiroshi Medical Clinic
Yasuhiro FUJIWARA Osaka City University Graduate School of Medicine Department of Gastroenterology
Masao HANAFUSA Akashi Medical Center Department of Gastroenterology
Osamu HANDA
Hiroki HASHIDA Kobe City Medical Center General Hospital Department of Surgery
Yoshinari HASHIMOTO Junsin hospital
Taishi HATA
Kazuhide HIGUCHI Osaka Medical College
Noriyuki HORIKI Department of Endoscopy Mie University School of Medicine
Kazuhito ICHIKAWA Shinko Hospital Department of pathology
Hiroyasu IISHI Itami City Hospital 消化器内科
Masakazu IKENAGA Higashiosaka City General Hospital
Hiroki IKEUCHI Hyogo College of Medicine
Yoshihiro IKURA
Hiroaki ITO Kinshukai Infusion Clinic
Yoshihiro KAKEJI Graduate School of Medicine, Kobe University Division of Gstrointestinal Surgery, Department of Surgery
Hiroshi KASHIDA Kinki University Faculty of Medicine
Ryoichi KASHIWAGI Harima Hospital
Masato KOMORI
Takanori KURAMOTO
Masato KUSUNOKI Mie University Graduate School of Medicine Department of Gastrointestinal and Pediatric Surgery
Hideki MITOOKA Asiya Mitooka Clinic
Hiroto MIWA Hyogo College of Medicine Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine
Michihiko MIYAZAKI
Tsunekazu MIZUSHIMA Osaka University Graduate School of Medicine Department of Surgery and Therapeutics for Inflammatory Bowel Diseases
Yoshinori MORITA Kobe University School of Medicine Department of Gastroenterology
Yoko MURAYAMA Itami City Hospital Department of Gastroenterology and Hepatology
Yuji NAITO Kyoto Prefectural University of Medicine Molecular Gastroenterology and Hepatology
Shigemi NAKAJIMA Japan Community Health care Organization Shiga Hospital Department of General Medicine
Shoji NAKAMORI Osaka National Hospital
Hiroko NEBIKI Osaka City General Hospital Department of Gastroenterology
Yukio NISHIGUCHI Osaka City General Hospital
Hogara NISHISAKI Hyogo Prefectural Kaibara Hospital internal medicine
Toshikatsu NITTA MEDICO SHUNJYU SHIROYAMA HOSPITAL Gastroenterological & Breast Center
Yoshio OHDA Hyogo College of Medicine Division of Gastroenterology Department of Internal Medicine
Akiyoshi OKADA wakakusadaiichi hospital Gastroenterology
Kiyotaka OKAWA Osaka City Juso Hospital
Kazuichi OKAZAKI Kansai Medical University
Tadayuki OSHIMA Hyogo College of Medicine Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine
Yasushi SANO Sano Hospital Gastrointestinal Center
Eiji SASAKI Osaka City General Hospital
Masaya SASAKI Shiga University of Medical Science Division of Clinical Nutrition
Hiroshi SATO
Masaaki SHIMATANI Kansai Medical University The Third Department of Internal Medicine Division of Gastroenterology and Hepatology
Seiji SIMIZU JR West Osaka Railway Hospital
Mitsushige SUGIMOTO Shiga University of Medical Science Hospital Division of Digestive Endoscopy
Yujiro TAKAO AKO city Hospital
Masashi TAKEMURA Minami Osaka Hospital Gastrointestinal Surgery
Toshihisa TAKEUCHI
Yoji TAKEUCHI OsakaMedical Center for Cancer and Cardiovascular Diseases Gastrointestinal Oncology
Kengo TAKIMOTO
Jun TANABE TERAMOTO MEMORIAL NISHITENMA CLINIC
Kyosuke TANAKA Mie University Hospital
Tetsuya TANIGAWA Osaka City University Graduate School of medicine Department of Gastroenterology
Tadao TOKORO
Kazunari TOMINAGA
Naohiro TOMITA
Toshihiko TOMITA Hyogo College of Medicine Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine
Ayao TORII KATANO HOSPITAL CENTER FOR ENDOSCOPY
Katsuyuki TOZAWA Department of Internal Medicine, Hyogo College of Medicine Division of Gastroenterology
Shingo TSUJI JCHO Osaka Bay Central Hospital Department of Medicine
Eiji UMEGAKI Kobe University Graduate School of Medicine Department of Gastroenterology
Kenji WATANABE Hyogo College of Medicine Department of Intestinal Inflammation Research
Toshio WATANABE Osaka City University Graduate School of Medicine
Takuya YAMADA
Norimasa YOSHIDA Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital
Chugoku Kyoichi ADACHI Health Center, Shimane Environmental & Health Public Corporation
Osamu ARAI Kurashiki Medical Center Department of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Kazuaki CHAYAMA Graduate School of Biomedical & Health Sciences, Hiroshima University Department of Gastroenterology and Metabolism,Applied Life Sciences
Yoshinori FUJIMURA
Minoru FUJITA
Kazuhiko INOUE
Shunji ISHIHARA
Hajime ISOMOTO Tottori University Faculty of Medicine Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine
Yoshikazu KINOSHITA Shimane University School of Medicine Department of Gastroenterology and Hepatology
Yasuhiko KITADAI Hiroshima University Graduate School of Biomedical Sciences Department of Gastroenterology and Metabolism
Hideo MATSUMOTO Public Mitsugi General Hospital Surgery
Shiro OKA Hiroshima University Hospital Gastroenterology and Metabolism
Hiroyuki OKADA Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry, and Pharmaceutical Sciences Department of Gastroenterology and Hepatology
Akiko SHIOTANI Kawasaki Medical School
Masataka TAKEBAYASHI Saiseikai gotsu general Hospital Department of Surgery
Shinji TANAKA Hiroshima University Hospital Department of Endoscopy
Akira TARI Hiroshima Red Cross Hospital & Atomic-Bomb Survivors Hospital Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine
Shikoku Bunzo MATSUURA Ehime University Graduate School of Medicine Lifestyle-related Medicine & Endocrinology
Yuji MIZUKAMI Matsuyama Shimin Hospital
Kazuhito ROKUTAN Tokushima University Graduate School Institute of Biomedical Sciences, Department of Pathophysiology
Tetsuji TAKAYAMA Tokushima University Graduate School, Institute of Biomedical Sciences Department of Gastroenterology and Oncology
Satoru TAMURA Tamura Clinic Division of Gastroenterology
Kyushu Kazuya AKAHOSHI
Kunihiko AOYAGI Fukuoka Red Cross Hospital Department of Gastroenterology
Kimio ASAGIRI Kurume University School of Medicine Department of Pediatric Surgery
Hideo BABA Kumamoto University
Hiroyoshi ENDO Saiseikai Karatsu Hospital Internal medicine
Kazuma FUJIMOTO Saga Medical School Department of Internal Medicine and Gastrointestinal Endoscopy
Suguru FUKAHORI
Naohiko HARADA National Hospital Organization Kyushu Medical Center Department of Gastroenterology
Shuntaro HIGASHI
Ryuichi IWAKIRI Eguchi Hospital
Tetsushi KINUGASA Kurume University School of Medicine
Yoshihiko MAEHARA Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University Department of Surgery and Science
Noriaki MATSUI Matsui Clinic
Toshiyuki MATSUI Fukuoka University Chikushi Hospital Department of Gastroenterology
Masaru MORITA National Kyushu Cancer Center Department of Gastroenterological Surgery
Kazunari MURAKAMI Oita University Faculty of Medicine
Shin NAKAHARA
Kazuhiko NAKAMURA
Ryoichi NOZAKI
Shinichi OGATA Saga-Ken Medical Centre Koseikan Division of Gastroenterology
Ken OHNITA Nagasaki University Hospital Department of Endoscopy
Takashi OHYAMA Saga Social Insurance Hospital
Hiroshi SAEKI Kyushu University Department of Surgery and Science
Yutaka SASAKI Department of Gastroenterology & Hepatology, Graduate School of Medical Sciences,Kumamoto University Department of Gastroenterology & Hepatology
Mitsuru SEO KKR Hamanomachi General Hospital
Tomotaka SHIBATA
Ryo SHIMODA
Taketoshi SUEHIRO ONGA NAKAMA Medical Association ONGA Hospital
Seiji TSUNADA NHO Ureshino Medical Center
Osamu TSURUTA KURUME UNIVERSITY HOSPITAL
Minoru YAGI Kurume University School of Medicine Department of Pediatric Surgery
Shojiro YAMAMOTO University of Miyazaki Division of Gastroenterology and Hematology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Miyazaki
Yoshio YAMAOKA Oita University, Faculty of Medicine Department of Environmental and Preventive Medicine
Kenshi YAO Fukuoka University Chikushi Hospital Department of Endoscopy